Thanh Oai nâng cao văn hóa ứng xử của CB, CC, VC và người lao động năm 2019 (15:31 03/04/2019)


HNP - Nhằm nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn huyện năm 2019, ngày 29/3, UBND huyện Thanh Oai ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, huyện yêu cầu các đơn vị cần quán triệt tới toàn thể CB, CC, VC, người lao động chấp hành các quy định về văn hóa ứng xử nơi làm việc. UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cần lưu ý đến những bảng tin, bản nội quy, quy chế, cần kịp thời tháo dỡ, thay mới khi đã cũ, rách gây mất mỹ quan nơi công sở. CB, CC, VC, người lao động cần nắm vững và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử với người dân tại nơi làm việc, khu dân cư và nơi công cộng.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1847/QĐ-CP ngày 27/12/2018 của của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc huyện. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động CB, CC, VC thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí của phong trào xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh"; Tuyên truyền những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của Thủ đô, của Huyện, phát động các phong trào thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.
 
Các cơ quan, đơn vị phải xây dựng lịch tổng vệ sinh môi trường cơ quan hàng tuần, hàng tháng bảo đảm việc vệ sinh, cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp. Tổ chức trồng và chăm sóc bồn hoa, vườn hoa, cây xanh nơi công sở, lắp đặt biển hiệu, biển chỉ dẫn bảo đảm khoa học, mỹ quan, thuận tiện cho việc giao tiếp. Các phòng, ban, ngành tập trung nghiên cứu, bổ sung nội dung của Quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành vào các quy chế, quy định, nội quy của đơn vị mình. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt văn hóa công sở đối với từng CB, CC, VC, người lao động của đơn vị. Đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử vào nội dung thi đua của tập thể, cá nhân hàng năm.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t