Xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (10:27 02/04/2019)


HNP - Ngày 27/3, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 334/UBND-LĐTBXH về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 02/01/2019, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Để triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời, hướng dẫn kịp thời các đơn vị, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện, kiểm tra, đôn đốc công tác xác định mức độ khuyết tật trên địa bàn quận, tổng hợp báo cáo theo định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.

Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn UBND các phường tuyên truyền tới nhân dân được biết về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội. UBND các phường nghiên cứu các nội dung, quy định của Thông tư, đặc biệt là các biểu mẫu, hướng dẫn xác định mức độ khuyết tật và thực hiện việc xác đinh mức độ khuyết tật theo Thông tư kể từ ngày 15/3/2019. Đồng thời, rà soát, thực hiện mức độ khuyết tật cho toàn bộ người khuyết tật trên địa bàn (đối với trường hợp chưa được xác định mức độ khuyết tật nếu đối tượng có nhu cầu). Lưu ý xác định mức độ khuyết tật cho nhóm đối tượng thuộc dạng khuyết tật khác, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng, tổng hợp báo cáo theo định kỳ trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật