Triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại quận Hai Bà Trưng (19:46 02/04/2019)


HNP - Ngày 27/3, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, Đội hoạt động xã hội tình nguyện, Câu lạc bộ B93 trên địa bàn quận năm 2019.

Cụ thể, quận đặt chỉ tiêu: Hoàn thành 100% chỉ tiêu cai nghiện ma túy Thành phố giao; 100% người hoàn thành cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện được quản lý sau cai nghiện phù hợp, hiệu quả để chống tái nghiện và hoà nhập cộng đồng bền vững; 100% người nghiện ma tuý áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường được tổ chức cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Phấn đấu giảm 5% số người nghiện ma tuý so với năm 2018; Duy trì có hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ B93 đạt loại khá trở lên. Đồng thời, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện 20 phường. Thí điểm xây dựng mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý tại cộng đồng trên địa bàn quận.

Để thực hiện mục tiêu trên, quận sẽ đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức, nội dung phong phú và phù hợp. Chú trọng đến đối tượng có nguy cơ cao về nghiện ma tuý, người nghiện ma tuý ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, người lao động trong doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, trong đó, đẩy mạnh công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện của Thành phố, cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và điều trị bằng thuốc thay thế Methadone.

Các cấp ủy, chính quyền ở cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể về công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm, tập trung tuyên truyền trong nhân dân ý thức phòng, chống TNXH, gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm. Đồng thời, nâng cao năng lực cho Đội công tác xã hội tình nguyện và đội ngũ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t