Thanh Oai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC (13:57 01/04/2019)


HNP - Nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, ngày 27/3, UBND huyện Thanh Oai ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC tới toàn thể lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành và đoàn thể; Người sử dụng lao động, người đứng đầu cơ sở; Cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, lực lượng vũ trang; học sinh và sinh viên. Người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện.
 
Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực như: Thực tập phương án chữa cháy và CNCH với nhiều lực lượng trên địa bàn huyện tham gia; mít tinh, hội thao, hội thi chấm điểm biểu dương các cá nhân, tổ chức, các điển hình tiên tiến trong công tác PCCC. Biên soạn, phát hành tài liệu, thông cáo báo chí tuyên truyền về PCCC… Chỉ đạo ngành công an hướng dẫn, xây dựng điển hình tiên tiến về PCCC, mô hình an toàn về PCCC. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH có nhiều lực lượng trên địa bàn huyện tham gia; tổ chức hội thao, hội thi nghiệp vụ về PCCC hàng năm. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho cán bộ, chiến sĩ, lưc lượng dân phòng, bảo vệ dân phố. Kiểm tra đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì sơ kết, tổng kết và đề xuất các cấp khen thưởng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC hàng năm theo giai đoạn và tổng kết thực hiện Kế hoạch.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật