Hoàn Kiếm tập trung các giải pháp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (10:29 02/04/2019)


HNP - Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, 03 tháng đầu năm 2019, quận Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Ngay từ đầu năm, UBND quận Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thành phố; xây dựng và triển khai các văn bản nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp.

Đồng thời, tập trung rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận, phường nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định hành chính không cần thiết, không phù hợp. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại quận, phường luôn nỗ lực hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết các TTHC. Tính đến ngày 12/3/2019, UBND quận đã tiếp nhận 1494 hồ sơ hành chính, trong đó, đã tiếp nhận 629 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Tính đến ngày 12/3/2019, trên địa bàn quận có 68 doanh nghiệp mới được thành lập.

Trong quý I/2019, UBND quận đã tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến, giải quyết các khó khăn vướng mắc về lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội,... cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận có 155 doanh nghiệp tham gia tập huấn. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền về hội nhập quốc tế, về chính sách liên quan hội nhập, cam kết hội nhập quốc tế, trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về rào cản thương mại để nắm bắt cơ hội và vượt qua những thách thức trong giai đoạn hội nhập sâu; Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố trong công tác tổ chức xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đẩy mạnh chương trình khuyến công; đề xuất các giải pháp khuyến khích kinh tế tư nhân sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu.

Song song với đó, thực hiện hiệu quả công tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý, sử đụng đất cho khu vực tư nhân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận đất đai trên địa bàn quận. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý đúng pháp luật các hoạt động kinh doanh trái phép, chống buôn lậu và gian lận thương mại, lũng đoạn thị trường, cạnh tranh không lành mạnh. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 quận Hoàn Kiếm đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của Thành phố kiểm tra, xử lý 97 vụ vi phạm, tịch thu hàng hóa và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 925,9 triệu đồng.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ nộp thuế nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp tư nhân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; duy trì đảm bảo số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 95%; Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời hạn quy định.

Trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2019; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh cải cách TTHC, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trọng tâm là thường xuyên tổ chức rà soát, nhằm đơn giản hóa các TTHC một cách toàn diện, triệt để theo hướng minh bạch, quy định rõ ràng thời gian nhận và xử lý hồ sơ, đặc biệt trong các lĩnh vực cấp đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện, GCN QSDĐ, cấp phép xây đựng, thủ tục khai, nộp thuế; Tăng cường công tác công khai, minh bạch hóa thông tin qua các hệ thống thông tin và nâng cấp dịch vụ Cổng trực tuyến cấp độ 3; cấp độ 4.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành thành phố và các đơn vị liên quan thuộc quận tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị phổ biến, giải quyết các khó khăn vướng mắc về lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội; lớp bồi dưỡng, phổ biến luật HTX và các quy định pháp luật liên quan cho các HTX, các cán bộ quản lý HTX trên địa bàn quận. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực phiền hà, nhũng nhiễu trong giải quyết các TTHC tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức và cá nhân từ quận đến phường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp và công dân để chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả của chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường.

Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố và Sở Du lịch thành phố tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trên địa bàn quận. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Các phòng, ban, ngành và UBND các phường cử cán bộ lãnh đạo thực hiện theo dõi, tổng hợp, tham mưu, giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp và đối thoại trực tiếp; công khai địa chỉ hoặc thư điện tử để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t