Huyện Quốc Oai nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới (20:06 07/04/2019)


HNP - Sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phong trào phát triển nông thôn, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Đường làng ngõ xóm xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai khang trang, sạch sẽ


Hiện nay, huyện Quốc Oai có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cho giá trị thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nông dân từng bước được nâng lên, môi trường, cảnh quan nông thôn được cải thiện. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh; đã có nhiều tiến bộ trong thực hiện việc cưới, việc tang ở nông thôn. 
 
Xã Đông Yên đã đạt chuẩn xã NTM năm 2017. Khi đó, xã mới chỉ có 17/19 tiêu chí đạt còn 2 tiêu chí cơ bản đạt gồm tiêu chí trường học và tiêu chí giao thông. Ông Tạ Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đông Yên, huyện Quốc Oai cho biết, qua 2 năm, với sự đồng thuận của nhân dân, xã Đông Yên cũng đã tập trung đầu tư, huy động nguồn vốn xã hội hóa để hoàn thiện 2 tiêu chí cơ bản đạt. Đồng thời, xã cũng đã huy động các tổ chức đoàn thể cùng với nhân dân chỉnh trang bộ mặt nông thôn, thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm.
 
Tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, trong những năm qua, đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời, thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Hiện nay, xã đã hình thành các vùng trồng rau sạch, trồng cây ăn quả, chăn nuôi tập trung và sản xuất với quy mô lớn. Ngoài việc phát triển kinh tế, xã cũng tích cực thực hiện các chính sách và giải pháp tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, hỗ trợ nhà ở, tặng sổ tiết kiệm,…nhờ đó, số hộ nghèo trên địa bàn xã đã giảm dần. Tính đến tháng 10/2017, toàn xã chỉ còn 9 hộ nghèo, chiếm 0,46%.
 
Về thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, xã đã được thực hiện được 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí cơ bản đạt. Trong những năm qua, xã đã đầu tư 392 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó, 79 tỷ đồng dành cho xây dựng đường giao thông. Phó Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa Vương Đắc Lập cho biết, đến nay, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng để duy trì và nâng cao các tiêu chí, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, giải quyết tốt nhu cầu việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
 
Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Quốc Oai cũng quan tâm trùng tu các di tích lịch sử, xây dựng nhà văn hóa và các nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân cư để người dân có địa điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ, các giá trị văn hóa truyền thống trong nhân dân cũng được bảo tồn và phát huy, giữ gìn cho con cháu đời sau.
 
Đến nay, trong 9 tiêu chí đánh giá huyện NTM, huyện Quốc Oai đã có 7/9 tiêu chí đạt và 2 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí môi trường và trường học. Cùng với việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại 21 xã, thị trấn, huyện Quốc Oai cũng kiến nghị Thành phố tạo cơ chế đặc thù giao cho huyện đầu tư xây dựng 2 trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện để hoàn thành tiêu chí trường học, đủ điều kiện đạt chuẩn huyện NTM. 
 
Cùng với đó, huyện Quốc Oai cũng tập trung cho phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng nông nghiệp hàng hóa, hiệu quả, bền vững và có giá trị kinh tế cao với tổng diện tích chuyển đổi hơn 2.700ha. Việc áp dụng Công nghệ tiên tiến vào sản xuất được coi trọng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, thay đổi bộ giống lúa có năng suất, giá trị kinh tế cao. 
 
Theo kế hoạch từ nay đến năm 2020, huyện Quốc Oai sẽ đẩy mạnh, khuyến khích và thực hiện hỗ trợ cơ chế, chính sách và kinh phí thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả thực hiện chuỗi liên kết đảm bảo bền vững trong nông nghiệp. Coi trọng việc nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn với mục tiêu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 99%.
 
Theo đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai cho rằng, trong thời gian tới, huyện sẽ duy trì Huyện đạt chuẩn NTM theo hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. 
 
Huyện cũng sẽ chỉ đạo các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền các chủ trương về xây dựng NTM và nâng cao các tiêu chí NTM đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm được để tổ chức thực hiện. Có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện và đảm bảo nâng cao các tiêu chí NTM. Đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng nông thôn, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, hỗ trợ kinh phí để các địa phương tiếp tục trồng hoa và cây xanh ở các tuyến đường kiểu mẫu.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t