Huyện Phúc Thọ: Mở đợt cao điểm tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở (21:59 14/03/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-BCĐH, triển khai tuyên truyền thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo đó, nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện. Thời điểm điều tra là 0h ngày 01/4/2019; thời gian điều tra tiến hành trong 25 ngày và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.

Thông qua công tác tuyên truyền để cung cấp thông tin cho cán bộ, các tầng lớp nhân dân huyện Phúc Thọ về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc tổng điều tra; thời điểm, kế hoạch tiến hành Tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong cuộc Tổng điều tra. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và sự đồng thuận, hợp tác của nhân dân trong quá trình thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Phúc Thọ năm 2019.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, UBND huyện Phúc Thọ yêu cầu công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm. Thời điểm tuyên truyền cần tập trung vào thời gian trước và sau thời điểm tiến hành điều tra đã được quy định trong phương án tổng điều tra. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật