Phúc Thọ tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập (08:22 14/03/2019)


HNP - Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2019, ngày 12/3, UBND huyện Phúc Thọ có Văn bản số 261/UBND-YT để tổ chức, triển khai thực hiện.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 02/5/2013, của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập và kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, xoa bóp.
 
Hoàn thiện kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc. Định kỳ rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở hành nghề hoại động theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm.
 
Phòng Y tế chủ động tham mưu UBND huyện các giải pháp tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Phối hợp kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập khi có sai phạm.
 
Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu UBND huyện các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong lĩnh vực y tế. Đội quản lý thị trường số 20, Công an huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ngành y tế tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập, xử lý các cơ sở sai phạm theo chức năng và thẩm quyền được giao.
 
UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở hành nghề chưa được cấp phép theo quy định; Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra cơ sở chưa đủ điều kiện hành nghề hoạt động trên địa bàn.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật