Thanh Oai tăng cường công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 (08:26 14/03/2019)


HNP - Ngày 13/3, UBND huyện Thanh Oai ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo đó, huyện đặt chỉ tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại diễn ra trên địa bàn, các ngày lễ lớn của đất nước; Điều tra khám phá hình sự đạt trên 75%, trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ trọng án đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%. Không để phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội phức tạp, kéo dài.
 
Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm, công tác thi hành án hình sự, thực hiện tốt chính sách đối với can phạm, phạm nhân tại các Nhà tạm giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở nhà tạm giữ, không để xảy ra các trường hợp trốn, gây rối, thông cung, đánh nhau, tự thương, tự sát… kiên quyết không để xảy ra tình trạng bắt giữ người oan, sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm.
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là thủ đoạn của các loại tội phạm mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã trong công tác phòng, chống tội phạm.
 
Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân tham gia phong trào tự phòng - tự quản về ANTT”, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm... phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; có chính sách hỗ trợ với tập thể, cá nhân bị thương, hi sinh hoặc thiệt hại về phòng, chống tội phạm.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật