Hai Bà Trưng tăng cường tuyên truyền CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 (08:16 14/03/2019)


HNP - Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGQU về thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019, sẽ tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện CVĐ gắn với việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế và các văn bản của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,... các chương trình hành động của Thành ủy, kế hoạch, chính sách của HĐND - UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXV, các nhiệm vụ trọng tâm của Quận trong năm 2019,...

Tuyên truyền kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CVĐ Quận, các đơn vị thực hiện CVĐ; các mô hình điển hình, kết quả Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018; Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật bảo vệ người tiêu dùng; phổ biến cho người tiêu dùng cách nhận biết chất lượng sản phẩm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Thế giới” (15/3), “Tháng khuyến mại Hà Nội 2019”...

Tuyên truyền các doanh nghiệp tích cực tham gia CVĐ bằng các biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá thành hợp lý, mở rộng các điểm bán hàng; tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt CVĐ và những kinh nghiệm thực tiễn đạt hiệu quả trong việc thực hiện CVĐ.

Cổ vũ, động viên ý thức chính trị, tăng cường năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, thực hiện tốt các nhóm giải pháp do Chính phủ và Thành phố đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Thành phố và Quận.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật