Tuyên truyền đảm bảo TT, ATGT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2019 (09:46 15/03/2019)


HNP - Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGQU về tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, đối tượng tuyên truyền gồm cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là những người thực thi công vụ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, các đơn vị kinh doanh vận tải, các hộ dân sinh sống và kinh doanh ven mặt phố, mặt đường trên địa bàn Quận.

Tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương và Thành phố, quy định của địa phương về an toàn giao thông. Đồng thời, tuyên truyền chấp hành và thực hiện Luật Đường sắt: đảm bảo ATGT tại các điểm đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt; không lấn chiếm hành lang ATGT đường sắt, không vi phạm bảo vệ các công trình đường sắt; không vượt rào, chắn đường ngang; không vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; Tuyên truyền chấp hành và thực hiện Luật Đường thủy nội địa: không chở quá tải, quá số người; phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn kỹ thuật; thuyền, đò phải có phao cứu sinh; người ngồi trên đò, thuyền bắt buộc phải mặc áo phao...

Thứ hai, tuyên truyền các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về giao thông và tuyên truyền các chuẩn mực thái độ, hành vi tuân thủ các quy tắc, quy định của pháp luật trong quản lý trật tự đô thị và khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tuyên truyền về các mô hình làm điểm, qua đó chia sẻ phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động tuyên truyền khoa học, phù hợp với từng đối tượng phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân giữ gìn TT,ATGT”, chú trọng tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án kịp thời các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật giao thông; đồng thời gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và Quận, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngàn năm Thăng Long - Hà Nội và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tuyên truyền trong các tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, các đoàn thể Nhân dân, đặc biệt ưu tiên địa bàn khu dân cư, tổ dân phố nhằm huy động tối đa sự tham gia của người dân vào các hoạt động đảm bảo ATGT, thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt-chuyên đề, họp tổ dân phố, các hộ gia đình ký cam kết... Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đảng, đoàn thể với các cơ quan chức năng đảm bảo ATGT các cấp và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải...


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật