Quận Tây Hồ: Phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp dưới 1,61% (21:34 13/03/2019)


HNP - Đây là mục tiêu thể hiện trong Kế hoạch số 85/KH-UBND của UBND quận Tây Hồ vừa ban hành, triển khai kiểm tra, đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn năm 2019.

Theo đó, năm 2019, quận Tây Hồ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, chế độ BHXH; tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại với đơn vị nợ BHXH để đôn đốc, nhắc nhở; công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH từ 6 tháng trở lên trên hệ thống loa truyền thanh các phường. Đồng thời, xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng, nợ đóng BHXH để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn quận.

Đáng chú ý, quận Tây Hồ giao BHXH quận tập trung kiểm tra các đơn vị có số tiền nợ BHXH lớn, thời gian nợ kéo dài; lập hồ sơ, tham mưu UBND quận xử lý đối với các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm về đóng BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại với đơn vị nợ BHXH để đôn đốc, nhắc nhở. Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH từ 6 tháng trở lên trên hệ thống loa truyền thanh các phường. Giải quyết các chế độ BHXH của người lao động, người tham gia BHXH đảm bảo kịp thời, đúng quy trình thủ tục, quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, phân tích, phân loại nợ BHXH, tổng hợp các đơn vị nợ BHXH báo cáo UBND quận trong việc thực hiện các biện pháp đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Chủ động phối hợp với Chi cục Thuế quận để có biện pháp thu nợ BHXH.

Chi cục Thuế quận khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra việc tham gia BHXH, nợ BHXH của doanh nghiệp; đồng thời, khi kết luận thanh tra, kiểm tra yêu cầu các đơn vị nợ BHXH nộp đầy đủ tiền theo quy định.

Với việc thực hiện đồng bộ các nội dung nêu trên, quận Tây Hồ phấn đấu giảm nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dưới 1,61%.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật