Quận Tây Hồ: Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính (21:39 13/03/2019)


HNP - UBND quận Tây Hồ vừa ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND, triển khai kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính các phòng chuyên môn và UBND các phường trên địa bàn năm 2019.

Theo đó, năm 2019, quận Tây Hồ tập trung kiểm tra nhiệm vụ nêu trên tại các phòng chuyên môn trực thuộc; bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; UBND 8 phường thuộc quận. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành về hoạt động kiểm soát TTHC; rà soát, công khai TTHC tại trang thông tin điện tử và trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của UBND quận, UBND các phường; thực hiện giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn và UBND các phường; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xây dựng kế hoạch và việc tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân về TTHC; công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC.

UBND quận Tây Hồ giao cơ quan chuyên môn, UBND các phường trên địa bàn trong công tác kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực. Hoạt động kiểm tra không làm cản trở hoạt động bình thường của các đơn vị được kiểm tra. Kết luận kiểm tra phải được thông báo tới cơ quan, đơn vị được kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND quận.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật