Hai Bà Trưng: Chuẩn bị tốt lực lượng dự bị động viên, huấn luyện năm 2019 (21:40 13/03/2019)


HNP - Quận ủy Hai Bà Trưng vừa ban hành Thông tri số 11-TT/QU về việc lãnh đạo nhiệm vụ huy động đơn vị dự bị động viên kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện năm 2019.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc, các ban, phòng, ngành, đoàn thể quận, các phường và các cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận quán triệt sâu sắc, đầy đủ và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, văn bản của các bộ, ngành Trung ương về nhiệm vụ dự bị động viên; Quyết định số 425/QĐ-UBND, ngày 27/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội “về việc giao chỉ tiêu huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2019”.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên nói riêng và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng Quân đội ngày càng hùng mạnh, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phối hợp tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân. Làm tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2019; công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (từ 18 đến 27 tuổi), công dân dự bị hạng 1 và hạng 2 (từ 26 đến 45); công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ; tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đăng ký vào ngạch dự bị theo đúng chuyên nghiệp quân sự; quản lý chặt chẽ di biến động đối với quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc nền kinh tế quốc dân; đăng ký nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội bảo đảm cụ thể, chặt chẽ, có chất lượng.

Phối hợp các đơn vị nhận nguồn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Tiểu đoàn Bộ đội địa phương quận hoàn thành chỉ tiêu huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện năm 2019; Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện đơn vị dự bị động viên quân số 410 quân nhân dự bị.

Thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ quân nhân dự bị trong suốt quá trình kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện tại các đơn vị.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật