Hoàn Kiếm: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (21:37 13/03/2019)


HNP - Ngày 11/3, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn quận năm 2019.

Nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn quận, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV hoạt động và phát triển đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận, thành phố. Đồng thời, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để vận động, khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi, thành lập doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp; tạo tiền đề để các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn, bền vững hơn, Quận Hoàn Kiếm sẽ duy trì triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ DNNVV.

Trong khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, Quận sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ kinh doanh về chủ trương của Chính phủ, Thành phố về khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; các lợi ích khi các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, yêu cầu các hộ kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động, phải thực hiện đăng ký hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật (trừ trường hợp pháp luật không quy định). Trường hợp hộ kinh doanh không đăng ký hoạt động yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh. Đối với các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên, yêu cầu phải thực hiện chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp quy định. Trường hợp không thực hiện xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời báo cáo UBND quận để xem xét, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra, thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi sang đăng ký thành lập doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh cho các hộ, theo dõi và quản lý tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn quận. Tăng cường áp dụng các tính năng của phần mềm đăng ký hộ kinh doanh; cơ chế phối hợp liên thông giữa Phòng Kinh tế quận với Chi cục Thuế trong đăng ký và quản lý hoạt động của hộ kinh doanh.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật