Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Đống Đa năm 2019 (12:25 13/03/2019)


HNP - Ngày 11/3, UBND quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, quận sẽ tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô, Quận. Không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành; không để phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội. Kéo giảm 3% tội phạm hình sự so với năm 2018. Điều tra khám phá án hình sự đạt trên 75%, trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%.
 
Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm, công tác thi hành án hình sự; thực hiện tốt chính sách đối với can phạm, phạm nhân tại Nhà tạm giữ; bảo vệ tuyệt đối an toàn Nhà tạm giữ, không để xảy ra các trường hợp trốn, gây rối, thông cung, đánh nhau, tự thương, tự sát... Kiên quyết không để xảy ra tình trạng bắt giữ người oan, sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về TT, ATXH năm 2019 trên địa bàn quận.
 
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghi quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025 định hướng đến năm 2030; các Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là thủ đoạn của các loại tội phạm mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật