Quận Đống Đa: Nâng cao tỷ lệ truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công cụ điện tử (16:09 12/03/2019)


HNP - Đây là một trong những yêu cầu đặt ra tại Kế hoạch số 77/KH-UBND của UBND quận Đống Đa vừa ban hành, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quận Đống Đa tăng cường công tác quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm. Cụ thể, triển khai ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc đối với hệ thống các cửa hàng kinh doanh trái cây đã được gắn biển nhận diện. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm quận, cán bộ quản lý an toàn thực phẩm, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, quận Đống Đa tăng cường công tác kiểm tra nông sản thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, xử lý nghiêm và công khai các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Phối hợp Sở Công Thương hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử sừ dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm của quận. Mở rộng ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tại các cơ sở sơ chế, chế biến quy mô lớn, các cơ sở bảo quản, kinh doanh trái cây nhập khẩu, thủy sản.

Liên quan đến triển khai ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguần gốc nông sản thực phẩm an toàn, quận Đống Đa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương triển khai ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm an toàn phục vụ công tác quản lý, kiểm soát nông sản thực phẩm an toàn đảm bảo an toàn theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn quận tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm an toàn bằng mã QR.

Để thực hiện các nội dung trên, quận Đống Đa yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn hỗ trợ có hiệu quả công tác quản lý, nhận diện, xác minh nguồn gốc nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Nâng cao tỷ lệ truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm bằng công cụ điện tử ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn, cơ sở cung cấp thực phẩm trên địa bàn quận.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t