Hai Bà Trưng triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức (16:51 11/03/2019)


HNP - Ngày 8/3, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

Theo đó, về phạm vi: UBND quận đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Ngoài ra, có thể tiến hành đo lường sự hài lòng ở một số lĩnh vực trọng điểm, dân sinh bức thiết, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức. Nội dung, cách thức, tiêu chí, mẫu phiếu đo lường, khảo sát thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tự khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị ngay sau khi người dân, người đại diện tổ chức hoàn thành giao dịch và nhận kết quả.

Đối tượng khảo sát, gồm: Người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ.

Việc khảo sát được tiến hành ngay sau khi trả kết quả giải quyết TTHC, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phát phiếu khảo sát trực tiếp và hướng dẫn người được khảo sát đánh giá và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Ngoài phương thức khảo sát trên, các cơ quan, đơn vị có thể mở rộng hình thức khảo sát khác như: Tập trung người dân, người đại diện tổ chức để phát phiếu khảo sát; gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện, qua hộp thư điện tử đến người dân, người đại diện tổ chức đã thực hiện giao dịch, nhận kết quả giải quyết TTHC; Khảo sát trực tuyến qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Qua hệ thống điện tử đặt tại Bộ phận Một cửa UBND quận và UBND các phường.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t