Gia Lâm tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (16:13 12/03/2019)


HNP - UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Công văn số 494/UBND-KT về tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Để chủ động phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm và lây lan trên diện rộng, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình hình dịch bệnh trên đàn lợn nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi xảy ra ổ dịch Dịch tả lợn Châu Phi; Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Công khai chính sách hỗ trợ thiệt hại khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra theo quy định. Trường hợp có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn, hỗ trợ thiệt hại do tiêu hủy lợn kịp thời để người dân chủ động khai báo dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo 100% đối với chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và ATTP.

Tổ chức kiểm tra việc vứt xác gia súc, gia cầm tại các kênh, mương, nơi thu gom, tập kết rác thải, khu vực công cộng... Khi phát hiện xác vật nuôi, xử lý tiêu hủy kịp thời, đồng thời, truy tìm nguyên nhân để xử lý triệt để, không để xảy ra phản ánh, gây bức xúc dư luận. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn. Nếu đơn vị nào để xảy ra dịch do lơ là, thiếu trách nhiệm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Trạm Chăn nuôi và Thú y Huyện: Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm các trường hợp gia súc, gia cầm ốm, chết bất thường, báo cáo tình hình dịch bệnh kịp thời về UBND huyện và Chi cục Chăn nuôi và Thú y để xử lý; Tăng cường kiểm tra dịch bệnh tại các xã, thị trấn; thường xuyên kiểm tra việc vứt xác gia súc, gia cầm tại các kênh, mương, nơi thu gom, tập kết rác thải, khu vực công cộng...

Đề nghị UBMTTQ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội phụ nữ huyện, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM huyện tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t