Gia Lâm tăng cường ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (20:38 11/03/2019)


HNP - Ngày 7/3, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 495/UBND-KT về tập trung tăng cường phòng chống ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh, phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu kịp thời cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Thành phố, huyện về chỉ đạo sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện thông tin, tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học tạo ra các vành đai an toàn ở những nơi chưa có dấu hiệu của dịch, phát triển chăn nuôi ổn định.

Triển khai có hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019; công tác tiêu độc, khử trùng sau tiêm phòng đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch đã ban hành; Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát sát sinh, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, vận chuyển, buôn bán gia súc và sản phẩm ra vào trên địa bàn huyện.

UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND Thành phố, huyện và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tổ chức kiểm tra toàn bộ đàn gia súc trên địa bàn quản lý nếu phát hiện có dấu hiệu bệnh dịch phải báo cáo ngay Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện và UBND huyện để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thực hiện tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của cơ quan thú y; Chỉ đạo hệ thống màng lưới thú y cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan Thú y.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t