Ba Đình: Vận động người dân không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc (16:48 11/03/2019)


HNP - Ngày 8/3, UBND quận Ba Đình có Văn bản số 341/UBND về ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo đó, UBND quận yêu cầu Thành viên Tiểu ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm quận căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các thành viên Tiểu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm chủ động thực hiện nghiêm túc việc triển khai các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp, sở, ngành, thành phố và quận; tham mưu, đề xuất UBND quận các phương án khắc phục khẩn cấp khi phát sinh dịch bệnh trên địa bàn quận.

Tham gia phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành quận kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất đối với công tác quản lý nhà nước lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và việc thực hiện các quy định về hoạt động vận chuyển, chế biến, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

UBND các phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng về các loại dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ chức thực hiện ký cam kết “Chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y” đối với các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, sản xuất, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp buôn bán động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

Ban quản lý các chợ: Long Biên, số 2, số 3 tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh gia súc, gia cầm trong chợ, tuyệt đối không cho phép bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm nhiễm dịch, không đảm bảo vệ sinh ATTP, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các hộ kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật tại trong chợ tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t