Quận Bắc Từ Liêm: Tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm (16:49 11/03/2019)


HNP - Ngày 6/3, UBND quận Bắc Từ Liêm có Kế hoạch số 172/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành các quy định có liên quan đến hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, việc kiểm tra phải theo đúng các quy định của pháp luật về kiểm tra và thực hiện đúng nội dung kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra: Ban chỉ đạo ATTP các phường trên địa bàn Quận; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng; phụ gia và nguyên liệu thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (bao gồm cả 3 lĩnh vực Y tế, Nông nghiệp, Công thương) trên địa bàn Quận.

Đối với Ban chỉ đạo ATTP các phường: thực hiện kiểm tra định kỳ 02 lần/năm; Đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm: Thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất theo quy định.

Tại Ban chỉ đạo ATTP các phường: Kiểm tra công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn phường theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ.

Tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm: Kiểm tra các hồ sơ pháp lý, việc tuân thủ các quy định trong sản xuất, chế biến, nhập khẩu, kinh doanh và lưu thông hàng hóa là thực phẩm trên thị trường, nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, chất lượng sản phẩm.

Tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng; phụ gia và nguyên liệu thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trên địa bàn Quận. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t