Quận Thanh Xuân: Bảo đảm 100% phường kết nối giao ban trực tuyến (21:14 10/03/2019)


HNP - Đây là mục tiêu đề ra trong Kế hoạch số 112/KH-UBND của UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

Theo đó, năm 2019, quận Thanh Xuân duy trì hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến giữa quận và các phường trên địa bàn. Bảo đảm 100% phường được triển khai kết nối giao ban trực tuyến với thành phố. 80% cuộc họp triển khai nhiện vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của UBND quận và phấn đấu 30% cuộc họp nhiều thành phần, họp giao ban định kỳ giữa UBND quận và các phường được thực hiện trực tuyến. 100% văn bản giao dịch giữa UBND quận với UBND thành phố và UBND các phường trên địa bàn và các đơn vị có sử dụng phần mềm quản lý văn bản được thực hiện dưới dạng điện tử.

Quận Thanh Xuân cũng duy trì tối thiểu 50% số lượng gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lực chọn nhà thầu qua mạng. Duy trì tốt hoạt động của Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của quận, phường và các trường học trên địa bàn quận; sẵn sàng nâng cấp, mở rộng Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử.

Thực hiện hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa dùng chung 3 cấp của thành phố và triển khai hiệu quả phần mềm dịch vụ công mức độ 3, 4 do thành phố triển khai, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp quận, phường do thành phố triển khai đạt trên 98%; phấn đấu hết năm 2019, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Triển khai ứng dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu của thành phố nhằm kết nối, trao đổi dữ liệu với thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố và các đơn vị cơ sở theo đúng tiến độ của thành phố.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND quận Thanh Xuân triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quận Thanh Xuân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động điều hành nội bộ.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t