Chương Mỹ triển khai chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2019 (19:53 08/03/2019)


HNP - Ngày 7/3, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2019. 

Theo đó, huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nhằm nâng cao; đa dạng các hình thức truyền thông phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đặc biệt, phòng, chống đuối nước cho trẻ em và tai nạn giao thông, gắn hoạt động tuyên truyền với các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em... Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, ngôi nhà an toàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp; đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; cha mẹ; người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ em. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; mô hình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng; thu thập thông tin, theo dõi tình hình về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
 
UBND huyện yêu cầu 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đảm bảo 100% cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp, đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được tuyên truyền, tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau. Huyện phấn đấu giảm rõ rệt số lượng trẻ em bị tai nạn, thương tích; trẻ em bị tử vong do các loại hình tai nạn, thương tích nhất là tử vong do đuối nước và tử vong do tai nạn giao thông so với năm 2018. 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát theo dõi và báo cáo kịp thời các trường hợp trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em. 70% hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí "Ngôi nhà an toàn" trên tổng số hộ gia đình có trẻ em. Duy trì và nhân rộng các mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; mô hình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng.

Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t