Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quận Đống Đa (10:00 11/03/2019)


HNP - Nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 320/UBND-VHTT để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, UBND quận yêu cầu 21 phường chủ động phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Quận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật; Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Quận kiểm tra, xử lý các sai phạm về điều kiện hoạt động, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh karaoke đã bị cơ quan chức năng ra Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động mà vẫn lén lút hoạt động, hoạt động vi phạm quy định của nhà nước về an ninh trật tự, về thời gian hoạt động, gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn cho phép ở khu dân cư... Chịu trách nhiệm trước UBND Quận nếu để những cơ sở kinh doanh karaoke không phép, không đúng nội dung, không đúng phạm vi quy định trong giấy phép, vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý mà không được kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý.
 
Công an quận chỉ đạo Công an các Phường, các đội nghiệp vụ Công an Quận rà soát, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm qui định về PCCC, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Quận; Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở đã bị Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về PCCC mà vẫn lén lút hoạt động.
 
Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì Đội kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn mại dâm quận Đống Đa kiểm tra, xử lý sai phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, đồng thời, phối hợp cùng UBND các phường trong công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý các vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quận. Phòng tài nguyên môi trường hướng dẫn, cung cấp các văn bản pháp quy; chủ động phối hợp với UBND các phường kiểm tra, xử lý sai phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn cho phép ở khu dân cư.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t