Tăng cường quản lý giá bán điện tại các khu vực có nhà cho thuê để ở trên địa bàn quận Đống Đa (09:59 11/03/2019)


HNP - Ngày 06/3, UBND quận Đống Đa ban hành Văn bản số 335/UBND-KT về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá bán điện cho sinh viên, công nhân, người lao động tại các khu vực có nhà cho thuê để ở trên địa bàn quận.

Theo đó, quận yêu cầu Công ty Điện lực Đống Đa hướng dẫn cụ thể chủ hộ có nhà cho thuê cách tính toán tiền điện thu của người thuê nhà hàng tháng theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và yêu cầu chủ hộ có nhà cho thuê ký cam kết thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng quy định; giám sát việc thực hiện cam kết, tổng hợp, báo cáo tình hình giá điện (số định mức được áp, giá điện người đi thuê nhà phải trả) trên địa bàn gửi UBND quận Đống Đa để tổng hợp báo cáo Sở Công thương Hà Nội. Chỉ đạo lực lượng kiểm tra viên điện lực tăng cường kiểm tra lập hồ sơ các trường hợp chủ hộ thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định, trình UBND quận hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định.
 
Chủ tịch UBND 21 phường tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an khu vực phối hợp Công ty Điện lực Đống Đa đẩy mạnh việc kiểm tra; Tiếp tục rà soát, cập nhật các điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn phường, định kỳ trước ngày 04 hàng tháng gửi danh sách tổng hợp về UBND quận qua Phòng Kinh tế quận. Tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Đống Đa đẩy mạnh công tác tuyên truyền và yêu cầu chủ hộ có nhà cho thuê ký cam kết, giám sát việc ký cam kết thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng quy định.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t