Hai Bà Trưng phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng Người có công với cách mạng (15:37 08/03/2019)


HNP - Ngày 07/3, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số Điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng trên địa bàn quận năm 2019.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-LĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ: LĐ,TB&XH - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn quận nhằm đảm bảo các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Đồng thời, chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe của các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ và người có công.

Phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng Người có công với cách mạng được thành phố giao năm 2019. 

UBND quận yêu cầu UBND 20 phường thông báo tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và Thành phố về công tác điều dưỡng Người có công bằng nhiều hình thức (bảng tin, niêm yết tại trụ sở UBND phường, họp tổ dân phố...); đồng thời, phổ biến rộng rãi chế độ, chỉ tiêu điều dưỡng cụ thể, chu đáo tới các đối tượng Người có công về chính sách điều dưỡng của Trung ương, chính sách đặc thù của Thành phố trên địa bàn phường được biết và thực hiện.

Mở sổ theo dõi, sà soát số lượng Người có công đến niên hạn điều dưỡng trong năm theo thực tế, đảm bảo tất cả các đối tượng đều được hưởng chế độ điều dưỡng theo quy định, tránh trường hợp bỏ sót đối tượng, chọn cử không đúng đối tượng hoặc chưa đủ thời gian luân phiên.

Các đối tượng thuộc diện được điều dưỡng 1 năm một lần hoặc luân phiên 2 năm một lần liên hệ với UBND phường sở tại để đăng ký hình thức điều dưỡng, đợt điều dưỡng trên cơ sở đó UBND phường thực hiện công tác điều dưỡng theo kế hoạch.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật