Huyện Mỹ Đức: Bảo đảm tiêm phòng đầy đủ vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm (15:29 08/03/2019)


HNP - Ngày 6/3, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND, triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân Hè năm 2019.

Theo đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019. Đồng thời, tổ chức thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về thời gian, địa điểm tiêm phòng, chính sách hỗ trợ của thành phố về các loại vắc xin, đối tượng gia súc, gia cầm được hỗ trợ để người chăn nuôi biết và phối hợp trong công tác tiêm phòng; tăng cường chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân, các hộ chăn nuôi, buôn bán, giết mổ, chế biến các sản phẩm gia súc, gia cầm biết và tự giác thực hiện.

Bên cạnh đó, siết chặt quản lý kinh doanh vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định. Nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Theo kế hoạch, huyện Mỹ Đức sẽ tiêm phòng cúm gia cầm cho đàn gia cầm sinh sản, thời gian từ 10/3 đến 20/3/2019. Ngoài ra để phòng các bệnh: Newcastle, Gumboro, tụ huyết trùng, CRD cho gà, dịch tả, tụ huyết trùng cho ngan, vịt, thì người dân phải tự mua vắc xin để tiêm phòng... Đối với đàn lợn, huyện sẽ tiến hành tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, dịch tả, tai xanh, thời gian tiêm từ 21/3 đến 30/3/2019. Ngoài ra, người dân tự mua vắc xin tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng, đóng dấu, phó thương hàn, Lepto và Ecoli... Còn đàn trâu bò, tiêm vắc xin lở mồm long móng nhị giá type O-A tiêm phòng cho đàn trâu bò từ 2 tháng tuổi trở lên, thời gian tiêm từ 31/3 đến 4/4/2019. Ngoài ra, người dân tự mua vắc xin tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng. Tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo mới phát sinh, số chó, mèo chưa được tiêm phòng, số chó, mèo hết thời gian miễn dịch. Yêu cầu phải tiêm triệt để cho đàn chó, mèo đạt 100% trong diện tiêm, thời gian tiêm từ 5/4 đến 10/4/2019.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND huyện Mỹ Đức giao các cơ quan chuyên môn trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất, các loại vắc xin theo hướng dẫn, chỉ đạo của thành phố; phân công cán bộ kĩ thuật trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tiêm phòng đảm bảo an toàn cho gia súc, gia cầm, đúng thời gian quy định; kiểm tra, đôn đôc việc triển khai, thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật