Làm rõ phương án xử lý cấp bách chống sạt lở kè Cổ Đô (21:13 10/03/2019)


HNP - UBND huyện Ba Vì vừa ban hành Công văn số 170/UBND-KT, giải trình hồ sơ phương án xử lý cấp bách chống sạt lở kè Cổ Đô tương ứng từ K5+000- K5+850 đê hữu Hồng, huyện Ba Vì.

Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở kè Cổ Đô tương ứng từ K5+000- K5+850 đê hữu Hồng, huyện Ba Vì được UBND TP Hà Nội cho phép thực hiện tại Văn bản số 4302/UBND-KT ngày 17/9/2018. Ngay sau khi được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư dự án, UBND huyện Ba Vì đã triển khai thực hiện các bước theo quy định.

Viện kỹ thuật công trình là đơn vị được lựa chọn, chỉ định tiến hành khảo sát, lập phương án xử lý cấp bách dự án. Trong quá trình lập phương án, UBND huyện đã đôn đốc và yêu cầu đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế tính toán, đảm bảo công trình ổn định, bền vững; tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, tiết kiệm, tránh gây lãng phí chi phí đầu tư xây dụng và khớp nối đồng bộ với hạ tầng trong khu vực. Ngày 6/11/2018, UBND huyện đã có tờ trình số 2091/TTr-UBND đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét thẩm định, phê duyệt phương án để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); ý kiến thẩm định phương án của các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ba Vì đã yêu cầu Ban quản lý dự án phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án xử lý cấp bách trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt.

Ngày 12/2/2019, UBND huyện Ba Vì nhận được Văn bản số 283/SNN-QLXD ngày 30/1/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án xử lý cấp bách dự án xử lý cấp bách chống sạt lở kè Cổ Đô tương ứng từ K5+000- K5+850 đê hữu Hồng, huyện Ba Vì, UBND huyện Ba Vì tiếp tục yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, tính toán nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản trên.

Ngày 14/2/2019 UBND huyện Ba Vì nhận được Văn bản số 57/VKTCT về việc trả lời chủ đầu tư về Công văn số 283/SNN-QLXD ngày 30/1/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, đơn vị tư vấn thiết kế đã kiểm tra, rà soát và khẳng định việc lựa chọn cao trình cơ kè dương 10,5 như đã lựa chọn trong hồ sơ phương án xử lý cấp bách là phù hợp với tổng thể, đảm bảo tính kinh tế và kỹ thuật. UBND huyện Ba Vì thống nhất với đề xuất của đơn vị đơn vị tư vấn thiết kế trong việc lựa chọn cao trình đỉnh chân kè là dương 10,50m để đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng trong khu vực, đáp ứng yêu cầu về kinh tế kỹ thuật của công trình.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t