Thạch Thất: Nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong tháng 3 (10:21 08/03/2019)


HNP - Trong tháng 3/2019, huyện Thạch Thất tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong phát triển kinh tế-xã hội của cả năm.

Huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn cấy hết diện tích lúa Xuân và chăm sóc, phòng chống sâu bệnh hại lúa, trồng cây màu vụ xuân, các loại cây rau màu năm 2019 theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo công tác rà soát, thực hiện chuyển đổi sang trồng cây trồng cạn đối với diện tích khó khăn về nguồn nước tưới. Chỉ đạo các đơn vị, các xã có rừng thực hiện tốt công tác bảo vệ và PCCC; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc trồng cây phân tán. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm. Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm và lây lan trên địa bàn huyện. Thực hiện đôn đốc đẩy nhanh các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM và xã Đại Đồng đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách đồng thời tiến hành các giải pháp có hiệu quả trong việc đôn đốc các khoản thu phát sinh. Kiểm soát nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án đang triển khai thi công đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; đôn đốc các chủ đầu tư quyết toán các dự án hoàn thành và đóng mã dự án theo đúng quy định. Xây dựng và triển khai các kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, xây sửa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo, thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích tại các trường học. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019.

Tập trung triển khai các nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Tăng cường kiểm tra công vụ gắn với kiểm tra công tác CCHC, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC; giải quyết khiếu nại tố cáo tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Duy trì thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định…


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t