Quận Hà Đông: Đẩy mạnh tuyên truyền CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (15:39 07/03/2019)


HNP - Ngày 6/3, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND, triển khai thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019.

Theo đó, Quận ủy Hà Đông tập trung triển khai tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện CVĐ gắn với việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế và các văn bản của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường...; các mô hình điển hình của quận, huyện, thị xã; kết quả Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2018.

Bên cạnh đó, quận Hà Đông đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và Luật Bảo vệ người tiêu dùng; phổ biến cho người tiêu dùng cách nhận biết chất lượng sản phẩm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “'Ngày quyền của người tiêu dùng Thế giới” (15/3), “Tháng khuyến mại Hà Nội 2019”... Tuyên truyền để các doanh nghiệp tích cực tham gia CVĐ bằng các biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá thành hợp lý, mở rộng các điểm bán hàng; tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt CVĐ và những kinh nghiệm thực tiễn đạt hiệu quả trong việc thực hiện CVĐ.

Toàn quận Hà Đông sẽ tích cực cổ vũ, động viên ý thức chính trị, tăng cường tính năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua mọi thách thức, thực hiện tốt các nhóm giải pháp do Chính phủ và Thành phố đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân và sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Thành phố.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t