Phòng, chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn năm 2019 tại quận Đống Đa (10:25 07/03/2019)


HNP - Ngày 5/3, UBND quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc phòng, chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn năm 2019.

Theo đó, huyện đặt mục tiêu nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích từng bước giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích trong cộng đồng nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước góp phần sự phát triển bền vững của quận. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích Quận. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng và tổ chức các hoạt động tại địa phương.
 
Phấn đấu, 100% các phường tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cộng đồng trong phòng, chống tai nạn thương tích. 100% các phường tổ chức giám sát, báo cáo, thu thập chính xác số liệu mắc, tử vong do tai nạn thương tích tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng. Củng cố, phát triển mạng lưới và năng lực sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích tại cộng đồng 6 phường: Khâm Thiên, Kim Liên, Quang Trung, Cát Linh, Khương Thượng, Trung Tự và chăm sóc chấn thương tại các cơ sở y tế. Trên 75% mạng lưới cộng tác viên sơ cấp cứu thực hiện được kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em và người lao động bị tai nạn, thương tích.
 
Tiếp tục duy trì cộng đồng an toàn tại 2 phường: Khâm Thiên, Quang Trung; Duy trì mô hình điểm về xây dựng cộng đồng an toàn tại phường: Khương Thượng, Kim Liên, Cát Linh. Hoàn thiện hồ sơ công nhận cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam tại phường Trung Tự trình Thành phố thẩm định. Đảm bảo 100% các phường triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn (gia đình an toàn, trường học an toàn...).
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, quận tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng điều hành của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích từ quận đến phường. Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn tại các phường, các đơn vị và báo cáo kết quả hoạt động về thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích quận. Bổ sung nhân lực và nội dung xây dựng cộng đồng an toàn - phòng, chống tai nạn thương tích vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu của quận, phường.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t