Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận Đống Đa (20:50 07/03/2019)


HNP - Ngày 05/3, Ban Chỉ đạo 138 quận Đống Đa có Kế hoạch 327/CTr-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Theo đó, BCĐ quận tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả của Chỉ thị, nghị quyết về nâng cao nhận thức cùa cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo 138 các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Quận; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, không để bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn.
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy quyền và nghĩa vụ của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội ở cơ sở, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội trọng đại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra trên địa bàn Quận.
 
Xây dựng, củng cố và nhân rộng các chuyên đề, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tập hợp, tổ chức, động viên cán bộ, nhân dân tự giác tham gia phòng, chống hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t