Thanh Oai thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn huyện năm 2019 (10:19 07/03/2019)


HNP - Ngày 6/3, UBND huyện Thanh Oai có Kế hoạch số 96/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo đó, huyện sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - xã hội để thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện trên địa bàn. Phát huy tối đa vai trò của nhân dân, cộng đồng xã hội trong công tác thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện; nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện, năng lực phục vụ ngành điện theo hướng phát triển bền vững và cải thiện môi trường gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp và thực hiện lồng ghép các nội dung quản lý nhu cầu điện với các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; tăng cường tuyên truyền, khuyến khích phát triển và sử dụng điện mặt trời, điện gió và các loại năng lượng tái tạo, ít gây ô nhiễm môi trường. Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.
 
Đồng thời, thúc đẩy việc thực hiện trang bị các trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật hiện đại tiên tiến tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch tại các cơ sở ngành điện và khách hàng sử dụng điện. Phát huy tối đa sự tham gia của cộng đồng trong việc thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải (đồng bộ sử dụng hệ thống đo đếm tiên tiến, công tơ đọc và thu thập đo đếm từ xa, hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà, tích hợp lưu trữ năng lượng...).
 
Lập cơ sở dữ liệu đo đếm hàng ngày của nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện được chính xác, kịp thời. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hiện đại hoá dây truyền sản xuất; cải tiến hợp lý hoá các quá trình trao đổi nhiệt và chuyển hoá năng lượng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm tổn hao năng lượng trong hệ thống cung cấp. Tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích sử dụng các thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện trong doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các cơ quan công sở và cộng đồng dân cư. Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng thực hiện tiết kiệm năng lượng (kiểm toán năng lượng, phổ biến các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tìm kiếm nguồn vốn...).

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật