Quận Long Biên tăng cường hiệu quả nguồn vốn giảm nghèo và giải quyết việc làm (10:20 08/03/2019)


HNP - Năm 2018, thực hiện Đề án "Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên”, quận đã rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách quận, trong đó, tập trung vào đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật.

Trên cơ sở đó, quận tiếp tục duy trì cho các hộ vay vốn, sử dụng có hiệu quả từ nguồn vốn cấp trong giai đoạn 2016-2017 tổng số 8 tỷ đồng cho 510 lượt hộ (168 hộ nghèo; 135 hộ cận nghèo; 45 hộ thoát nghèo; 30 hộ thoát cận nghèo; 73 hộ gia đình chính sách, người có công; 8 hộ người khuyết tật; 3 hộ gia đình người nghiện đã cai nghiện, 48 hộ khó khăn), tạo việc làm cho 850 lao động. Từ nguồn vốn này, đã có 236 hộ trồng cây ăn quả; 40 chăn nuôi; 196 kinh doanh dịch vụ như bán hàng ăn uống, bán hàng tạp hóa; 20 cơ khí, điện tử; 18 hộ may mặc.

Trong năm 2018, đã cho vay 3,520 tỷ đồng cho 72 lượt hộ vay (17 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, 12 hộ thoát nghèo, 17 người có công và gia đình chính sách, 16 hộ gia đình khuyết tật, 04 hộ gia đình người nghiện đã cai nghiện), tạo việc làm cho 92 lao động. Từ nguồn vốn này, đã có 16 hộ trồng cây ăn quả; 02 chăn nuôi; 48 kinh doanh dịch vụ như bán hàng ăn uống, bán hàng tạp hóa; 02 cơ khí, điện tử; 04 hộ may mặc.

Có thể thấy, từ nguồn cho vay của đề án từ nguồn ngân sách quận trong 8 năm qua đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giúp cho 68 hộ thoát nghèo, 73 hộ thoát cận nghèo. Các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo này tiếp tục được vay vốn để sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, đảm bảo thoát nghèo bền vững, tránh tái nghèo. Từ năm 2011 đến nay, đã có 582 lượt hộ được vay vốn, các hộ gia đình đã sử dụng vốn vào nhiều ngành nghề phù hợp để sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trồng cây ăn quả... thu hút thêm 942 lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Đáng chú ý, 100% số hộ vay đều thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ gốc; 8 năm qua, không phát sinh nợ quá hạn, nguồn vốn luôn được bảo toàn.

Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội quận tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quận tổ chức giải ngân và thực hiện kiểm tra, giám sát các hộ vay vốn. Hướng dẫn các hộ sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Phòng LĐTB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội quận tham mưu UBND quận phối hợp MTTQ quận thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các hộ nghèo. Ngoài ra, quận sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và nhân dân về tín dụng chính sách xã hội.   


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t