Đổi mới công tác dân vận nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền tại huyện Thanh Trì (12:18 13/03/2019)


HNP - Năm 2018, hoạt động của hệ thống dân vận các cấp huyện Thanh Trì đã có nhiều đổi mới, bám sát được nhiệm vụ chính trị của huyện để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, thu hút đông đảo các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên tham gia, đặc biệt là “Dân vận khéo” trong duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Năm 2018, kinh tế huyện Thanh Trì tiếp tục được duy trì phát triển, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức rộng khắp từ huyện đến cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác chăm sóc người có công, đối tượng xã hội, công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã được bảo đảm, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị ”; “Năm dân vận chính quyền” được chỉ đạo quyết liệt, bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và và hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả. 
 

Để có được những kết quả trên, huyện đã kiện toàn Khối dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn năm 2018. Đồng thời, tổ chức 03 lớp tập huấn cho trên 700 lượt cán bộ cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, thị trấn và các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn Huyện; tổ chức gần 600 hội nghị tuyên truyền cho hơn 10.000 lượt cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về “Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, công tác Dân số - KHHGĐ… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, chủ động phòng chống dịch bệnh, công tác phòng chống lụt bão. 

Đồng thời, vận động nhân dân xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới, có hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm hộ nghèo xuống còn 250 hộ; đến nay đã giải quyết việc làm cho 4.102/6.500 lao động, đạt 63,1% kế hoạch. Ngoài ra, toàn huyện đã vận động nhân dân tự phá dỡ 319 công trình vi phạm TTXD, 109 lều lán mái tôn, 3.233 bục bệ, 2.324 mái che, mái vẩy, vận chuyển 756m3 bê tông, 2.796m3 đất, đá, phế thải, cắt tỉa 413 cây xanh che khuất tầm nhìn giao thông… được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng cao.

Phong trào tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần đi vào nề nếp, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Trong năm, Ban Dân vận Huyện ủy đã tổ chức được 49 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, huy động gần 3 nghìn lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia; 

Cuộc vận động tang văn minh tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Năm 2018, toàn huyện có 501/789 đám tang thực hiện hoả táng (đạt 63,5%), tiêu biểu như: Thanh Liệt (93,3%), Thị trấn Văn Điển (82%), Tứ Hiệp (80%), Tả Thanh Oai (77,6%), Đông Mỹ (77,1%), Liên Ninh (71,4%)...  Thị trấn Văn Điển vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước không sử dụng thuốc lá trong đám cưới; xây dựng được Quy chế về thực hiện chính sách dân số, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 6,9 % so với cùng kỳ năm trước. 

Thực hiện phong trào Dân vận khéo, năm 2018, toàn huyện có 143 điển hình dân vận khéo (trong đó có 125 tập thể và 18 cá nhân). Đến nay, toàn huyện có 62/143 điển hình dân vận khéo được xây dựng, đạt tỷ lệ 43,4%, một số xã thực hiện tốt, như: Liên Ninh, Thanh Liệt, Đông Mỹ, Duyên Hà, Vĩnh Quỳnh, Thị trấn Văn Điển,…Phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng an ninh được thực hiện có hiệu quả, với mô hình “xây dựng thôn, xóm an toàn về an ninh nông thôn” của Công an huyện phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tăng cường công tác huấn luyện dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận. Tham gia phối hợp với nhân dân nơi đóng quân tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, đã xóa bỏ được các chân điểm rác tồn đọng lâu ngày, gây mất vệ sinh công cộng. Tổ chức trên trên 15 buổi giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Công tác dân vận của chính quyền được đẩy mạnh. UBND các cấp đã có nhiều đổi mới trong phương thức chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo chủ chốt của huyện và các phòng, ban chức năng đã dành nhiều thời gian đi cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cơ sở, nhất là trong lĩnh vực duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế... Năm 2018, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 99,8%, giải quyết đơn thư đạt 93%, hòa giải thành 90/101 vụ việc (đạt 89%). Nhiều vấn đề dân sinh như dạy nghề, giải quyết việc làm, vệ sinh môi trường được tập trung giải quyết đã hạn chế bức xúc trong nội bộ nhân dân. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC đạt 96%. Tỷ lệ hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hẹn đạt 100%. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được thực hiện có hiệu quả, tiếp 677 lượt công dân, tiếp nhận 1072 đơn, trong đó, có 1.035 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Đã giải quyết xong 939/1035 đơn, đạt tỷ lệ 91%, các vụ việc còn lại đang trong thời gian thụ lý giải quyết.

Năm 2019, huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”; tập trung vào nâng cao đạo đức công vụ, chăm lo giải quyết khiếu nại tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chương trình phối hợp giữa ban dân vận các cấp với chính quyền đồng cấp, các ban, ngành, lực lượng vũ trang.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t