Quận Hà Đông: Bảo đảm 100% UBND các phường giao ban, họp trực tuyến (15:35 07/03/2019)


HNP - UBND quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

Theo đó, năm 2019, quận Hà Đông phấn đấu: 100% UBND các phường được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình (giao ban, họp trực tuyến) kết nối với UBND quận, UBND thành phố và các sở, ban, ngành. 80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của thành phố; phấn đấu 30% cuộc họp có nhiều thành phần tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp khác của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đến cấp xã được thực hiện trực tuyến.

Quận Hà Đông bảo đảm 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của quận với thành phố và các đơn vị liên quan dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định). Tiếp nhận và ứng dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp quận và phường khi thành phố triển khai, phấn đấu 80% thủ tục được cung cấp mức độ 3, 4. Phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thấm quyền ở cấp độ 4. Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, quận Hà Đông thành lập các Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử cấp quận và phường. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử các cấp, gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ứng dụng và phát triển CNTT trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của quận và thành phố; tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng trên địa bàn quận. Thực hiện nhiều hình thức như: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, hội thảo, các giải pháp truyền thông hiện đại để tuyên truyền rộng rãi về các kế hoạch, Đề án, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của thành phố.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i mã b?o m?t