Quận Long Biên: Phấn đấu có 60 cửa hàng kinh doanh trái cây đạt tiêu chí cửa hàng an toàn (15:36 07/03/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND, triển khai duy trì cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn; tăng cường kiểm tra, xét nghiệm thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương năm 2019.

Theo đó, năm 2019, toàn quận Long Biên phấn đấu có 54 cửa hàng kinh doanh trái cây đạt tiêu chí cửa hàng an toàn. Tiếp tục duy trì, phát triển các cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn theo Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành” của thành phố. 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, công thương thuộc cấp quận, phường quản lý được kiểm tra, đánh giá theo quy định. 100% các cơ sở chế biến thực phẩm được lấy mẫu xét nghiệm nhanh ít nhất 2 lượt/năm (lấy ngẫu nhiên). 100% các mẫu khi xét nghiệm nhanh phát hiện có dấu hiệu mất ATTP được đưa đi xét nghiệm Labo (xét nghiệm chuyên sâu). 100% các cơ sở kinh doanh trái cây được UBND quận công nhận đạt tiêu chí an toàn theo đề án của thành phố được lấy mẫu ngẫu nhiên những sản phẩm có nguy cơ cao mất ATTP.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, bên cạnh công tác tuyên tuyền, tập huấn, quận Long Biên duy trì các cửa hàng kinh doanh trái cây đạt tiêu chí cửa hàng an toàn theo đề án của thành phố. Kiểm tra, đánh giá tạo mọi điều kiện cho các cửa hàng hoàn thiện các tiêu chí theo quy định của Đề án. Yêu cầu các cửa hàng duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn về cửa hàng trái cây an toàn đã được công nhận. Tổ chức giám sát, kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Kết quả xét nghiệm được công khai trên Cổng thông tin điện tử của quận, phường, công khai trên đài phát thanh của phường. Tiếp tục duy trì 54 cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn và hướng dẫn, phát triển thêm từ 3 đến 5 cửa hàng đạt tiêu chí an toàn theo nội dung Đề án (đến cuối năm 2019 có 60 cửa hàng trái cây an toàn).

Bên cạnh đó, tập trung cho công tác kiểm tra, xét nghiệm mẫu và xử lý các sai phạm theo quy định; kiện toàn hoặc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành; thực hiện công tác rà soát, thống kê hằng quý; 100% các cơ sở phải được thống kê, lập danh sách để quản lý theo quy định; kiểm tra định kỳ và đột xuất 100% các cơ sở phải được kiểm tra với tần xuất ít nhất 1 lượt/năm...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t