Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch CCHC năm 2019 (20:41 09/02/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về công tác CCHC năm 2019.

Theo đó, quận đặt chỉ tiêu: 100% các cơ quan chuyên môn và UBND các phường được triển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC; Tối thiểu 95% số hồ sơ liên quan đến TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn; 100% cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.

Phấn đấu tối thiểu 80% TTHC có quy định cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; Trong số các TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3 trên tổng số hồ sơ được xử lý chiếm tối thiểu 40%.

100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tiếp tục được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định.

100% UBND các phường thực hiện hội nghị đối thoại với người dân về các vấn đề có liên quan tới giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của phường ít nhất 2 lần/năm; Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời TTHC đang có hiệu lực thi hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên cổng thông tin điện tử của quận theo đúng quy định.

Để đạt mục tiêu trên, quận sẽ tăng cường rà soát để kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các phường; Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó, mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định, TTHC, chú trọng hơn nữa các kênh thông tin trực tuyến; Thường xuyên tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức, trong đó, có định kỳ 06 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC theo quy định.

Tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế. Trong đó, tập trung rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật