LĐLĐ quận Long Biên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam (21:41 11/01/2019)


HNP - Chiều 10/01, Liên đoàn lao động quận Long Biên tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam cho hơn 200 đại biểu đến từ các công đoàn trực thuộc.


Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ quận đã quán triệt nội dung các văn bản liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định; các nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của người được lấy phiếu và người ghi phiếu tín nhiệm; những phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm để các đại biểu trao đổi, thảo luận trước khi thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề trong Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.
 


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật