Sơn Tây: Thu thuế đạt 307,7 tỷ đồng trong năm 2018 (14:26 12/01/2019)


HNP - Năm 2018, Chi cục Thuế thị xã Sơn Tây thực hiện thu thuế đạt 307,7 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước, trừ tiền sử dụng đất thực hiện 251,5 tỷ đồng, đạt 105% so với dự toán pháp lệnh. Trong 9 chỉ tiêu có 7/9 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Chi cục Thuế thị xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới, niêm yết công khai, đầy đủ các văn bản về chính sách thuế, thủ tục thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời, đồng thời, triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, tổ chức thực hiện quản lý thuế theo đúng quy trình. Công tác kê khai và kế toán thuế được thực hiện có hiệu quả. Phối hợp với các ủy nhiệm thu thuế xã, phường trong việc rà soát, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.

Năm 2019, Chi cục Thuế thị xã Sơn Tây đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá với 5 nhóm giải pháp thực hiện. Trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế; thực hiện chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước; triển khai các biện pháp đôn đốc công tác thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế… Đồng thời, tập trung triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/12/2018 của UBND thị xã về việc tăng cường tập trung chỉ đạo công tác quản lý thu thuế và lệ phí năm 2019; Kế hoạch thu thuế môn bài, thuế quý 1 năm 2019 và phát động thi đua thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn thị xã.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật