Chi cục Thuế quận Tây Hồ: Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế (13:29 12/01/2019)


HNP - Năm 2018, Chi cục thuế quận Tây Hồ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, hầu hết các chỉ tiêu thu đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2017.

Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2018 đạt 2.693 tỷ 647 triệu đồng, đạt 115,1% dự toán giao. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất: 1.772 tỷ 180 triệu đồng, đạt 102,2%, tăng 43% cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ khu vực Ngoài quốc doanh: Thực hiện: 612 tỷ 446 triệu đồng đạt 66,5% dự toán pháp lệnh và bằng 100,3% cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu đạt cao như thu tiền thuê đất: đạt 183,5 %, thu tiền sử dụng đất đạt 208,7%, thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 149,9%, cùng kỳ năm trước.

Các biện pháp quản lý theo chức năng được tổ chức có hiệu quả như: Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; công tác kiểm tra, chống thất thu thuế; công tác kê khai kế toán thuế và tin học; công tác hoàn thuế; công tác quản lý nợ thuế; công tác quản lý hộ kinh doanh; công tác quản lý các khoản thu về đất; triển khai công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Cục thuế Hà Nội.

Năm 2019 Chi cục thuế quận tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý, giải pháp công tác của ngành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào Ngân sách nhà nước. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019 được HĐND, UBND quận, Cục Thuế Thành phố Hà Nội giao.

Tổ chức tuyên truyền - hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế; Đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hóa đơn; quản lý chặt chẽ số nợ đọng thuế, kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng thuế, giảm nợ đọng thuế, đảm bảo chỉ tiêu dưới 5%.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật