Huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác PCCC trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (17:37 12/01/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC trên địa bàn quận giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, UBND quận yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

Bên cạnh đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tự giác, tích cực trong việc tổ chức hoạt động PCCC; Củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản, dân quân thường trực, lực lượng PCCC cơ sở làm nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến về PCCC; phê phán, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi, hiện tượng gây mất an toàn về PCCC.

Để nâng cao hiệu quả, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với nội dung và đối tượng đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; Phấn đấu hàng năm 100% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở và hộ gia đình trên địa bàn quận cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về PCCC.

Đối tượng tuyên truyền gồm: Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, phòng, ban và đoàn thể; Người sử dụng lao động, người đứng đầu cơ sở; Cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, lực lượng vũ trang; học sinh và sinh viên; Người lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Người dân trên địa bàn quận.

Về nội dung, tập trung tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH; Vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH; Vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ cua người dân trong công tác PCCC&CNCH; Kiến thức phổ thông, khoa học, lý luận về PCCC&CNCH. Thông tin về hoạt động PCCC&CNCH của các cấp, ngành và lực lượng Công an; phản ánh về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong nước và thế giới; Các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dễ dẫn đến cháy, nổ và các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn và xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật