Chương Mỹ triển khai thực hiện về cải cách chính sách BHXH (21:20 06/12/2018)


HNP - Sáng 6/12, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND của UBND huyện thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội, Chương trình hành động số 19-CTr/HU ngày 12/9/2018 của Huyện ủy Chương Mỹ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).


Theo Kế hoạch số 268/KH-UBND của UBND huyện, giai đoạn đến năm 2021, huyện Chương Mỹ phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; Phấn đấu đạt khoảng 33% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Phấn đấu đạt khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; Phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Phấn đấu đạt khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; Phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Phấn đấu đạt khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên.

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện cũng đã giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính Phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; nội dung của Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu giai đoạn 2018 - 2021. Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH trao đổi hướng dẫn một số nhiệm vụ cụ thể của lĩnh vực này trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

* Cùng ngày, UBND huyện đã phối hợp với Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức tập huấn về công tác phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em. Diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/12/2018, các học viên được cung cấp kiến thức về thực trạng, nguyên nhân và hậu quả lao động trẻ em, các quy định của pháp luật Quốc tế và Việt Nam trong phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, quy trình can thiệp và trợ giúp các trường hợp lao động trẻ em và cùng nhau lập kế hoạch, bàn giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Với phương châm "Sẻ chia, học hỏi, thành công", các học viên được tiếp cận phương pháp giảng dạy tích cực, chia nhóm thảo luận và trình bày nội dung đã tiếp thu tại buổi tập huấn.


Hoài Lưu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật