Quận Long Biên: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII (10:15 06/12/2018)


HNP - Chiều 5/12, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho gần 300 đảng viên thuộc đảng bộ cơ quan Dân Đảng và cơ quan UBND Quận.

Tại hội nghị, Báo cáo viên đã truyền đạt Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Quy định này đã hiện thực hóa mong muốn chính đáng và cần thiết của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao hiện nay. Hội nghị cũng được nghe những nội dung cốt lõi của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số kế hoạch quan trọng trọng năm 2019.

Sau hội nghị quán triệt, Lãnh đạo quận yêu cầu các chi bộ trực thuộc và các đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
 


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật