Quận Hai Bà Trưng: Phát huy sức mạnh của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (21:59 05/12/2018)


HNP - Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”, nhiều tấm gương tiêu biểu, tài năng trẻ xuất hiện trên các lĩnh vực đã khẳng định sự cống hiến đáng kể của thanh niên cho sự nghiệp phát triển của quận Hai Bà Trưng.  

Trong những năm qua, bên cạnh tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho thanh niên, công tác giáo dục văn hóa, tạo cơ hội để thanh niên học tập, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên cũng được các cấp, các ngành quận Hai Bà Trưng quan tâm chú trọng. Trong 10 năm qua, đã có nhiều cơ sở giáo dục được sửa chữa và xây mới, đầu tư mới nhiều trang thiết bị dạy và học. Nhằm định hướng cho các học sinh trước ngưỡng cửa bước vào đại học và cơ hội lựa chọn nghề nghiệp tương lai, các tổ chức đoàn đã phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hơn 23 nghìn đoàn viên, thanh niên về nghề nghiệp và việc làm.

Thông qua nhiều hoạt động, Đoàn Thanh niên quận khuyến khích thanh niên thể hiện ý tưởng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất như “Hội thi sáng tạo trẻ ngành Y tế”, “Hội thi tay nghề người thợ trẻ giỏi”, Thi "Sáng kiến kinh nghiệm”, Cuộc thi “Sáng tạo trẻ”... Phối hợp với Liên đoàn lao động quận và các đơn vị tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm thông qua các hoạt động “Ngày hội nghề nghiệp việc làm cho thanh niên”, “Sàn giao dịch việc làm”, diễn đàn “Thanh niên với việc làm”, “Chọn nghề cho tương lai”, tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về việc làm cho thanh niên xuất ngũ trở về địa phương.

Với nhiều giải pháp phong phú, Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở đã tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng. Đoàn Thanh niên từ quận đến cơ sở đã tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Nhiều mô hình, hình thức hoạt động bước đầu đà mang lại hiệu quả nõ nét như: Chương trình Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, các tiểu phầm vui tuyên truyền về ATGT, mô hình cổng trường an toàn, điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn, bến đò ngang an toàn,... đã tạo sự chuyển biến về ý thức tham gia giao thông của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đoàn Thanh niên từ quận đến cơ sở tập trung củng cố, xây dựng và phát triển các mô hình, hình thức hoạt động trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức cho thanh thiếu niên tham gia các chiến dịch, các đợt cao điểm phòng chống ma túy, mại dâm, đua xe trái phép; đồng thời, phối hợp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ người phạm tội và mắc tệ nạn xã hội hoàn lương ở cộng đồng dân cư. Ngoài ra, chủ động phối hợp với các ngành tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ của đất nước, Thủ đô và của quận. Trong 10 năm qua, đã tổ chức hơn nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ và các hoạt động thể dục, thể thao, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp cơ sở, trong 10 năm Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức 60 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho trên 15.000 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt trên địa bàn quận.

Các thiết chế văn hóa, địa điểm vui chơi, nhà văn hóa cho thanh niên được quan tâm. Quận Hai Bà Trưng đã đầu tư xây mới 5 phòng tập chức năng, thể dục thể thao cho 5 trường THCS và Tiểu học trên địa bàn quận. Từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn quận đã xây mới và sửa chữa được 25 nhà văn hóa, trong đó có 4 nhà văn hóa cấp phường.

Công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ được các cấp ủy chú trọng. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, BCH Đảng bộ quận Hai Bà Trưng gồm 47 đồng chí, tỷ lệ trẻ dưới 35 tuổi là 03 đồng chí, chiếm 6,38%; nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ quận gồm 43 đồng chí, tỷ lệ trẻ dưới 35 tuổi là 02 đồng chí, chiếm 4,65%. Đối với cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, trong 10 năm qua, có 08 đồng chí được luân chuyển công tác và giữ các cương vị chủ chốt ở các ban Đảng, Đảng ủy phường, phòng, ngành, đoàn thể quận.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đi đào tạo bồi dưỡng phục vụ cho nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo được quan tâm thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Theo đó, lực lượng cán bộ trẻ là thanh niên dưới 30 tuổi đưa vào quy hoạch không dưới 15% số lượng nguồn quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo quản lý. Qua triển khai tổ chức thực hiện hấu hết các phường, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận, các trường học công lập trên địa bàn quận đã thực hiện quy hoạch đảm bảo chỉ tiêu, có nhiều đơn vị vượt cao hơn so với yêu cầu đề ra.

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thanh niên trên địa bàn. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên. Đồng thời, hàng năm, tiến hành đánh giá, rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tạo điều kiện và cơ hội để thanh niên được học tập, nâng cao trình độ để có tri thức và kỹ năng, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH hội nhập kinh tế quốc tế.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật