Tổ chức kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ LPG tại quận Hai Bà Trưng (20:21 05/12/2018)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn quận, qua đó, chấm dứt hoạt động, xử lý nghiêm các cửa hàng bán lẻ LPG chai hoạt động không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, không đảm bảo về PCCC, là nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 03/12/2018 đến ngày 25/01/2019, quận sẽ tổ chức giám sát, hậu kiểm sau khi các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kết hợp kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

UBND quận giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các phường trên địa bàn trong kiểm tra, giám sát các cửa hàng bán lẻ LPG chai. Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế quận trong công tác kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đã được cấp GCN đủ điều kiện.

Công an quận cử cán bộ, chiến sỹ tham gia Đoàn kiểm tra 389 quận, phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ quản lý về PCCC được phân công phụ trách trên địa bàn các phường phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế trong công tác kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Phối hợp trong tham mưu đề xuất xử lý đối với các cửa hàng vi phạm các quy định về PCCC.

UBnD các phường tập trung rà soát các cửa hàng nằm trong ngõ ngách, khu dân cư, mới ra kinh doanh. Cung cấp thông tin những tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG trên địa bàn không có GCN đủ điều kiện báo cáo UBND quận làm căn cứ kiểm tra, giám sát, hậu kiểm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra 389 quận khi tổ chức triển khai thực hiện quyết định kiểm tra của UBND quận. Ngoài ra, tích cực tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng. Vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn không kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG khi chưa có GCN đủ điều kiện.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật