Thường Tín đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2018 (05:53 09/11/2018)


HNP - Ngày 7/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thường Tín có Công văn số 220-CV/BTGHU về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Theo đó, Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành Tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản Văn hóa, Quy chế “Quản lý và phát huy giả trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về tu bổ, tôn tạo di tích, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

Giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của Hà Nội, của huyện, những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam, của người Hà Nội thanh lịch, văn minh tới du khách và cộng đồng quốc tế. Thông qua di sản văn hóa, tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống (trọng tâm là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên) về lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, của Thủ đô và của huyện, đặc biệt là ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, niềm tự hào của mỗi người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa ‘dân tộc của Thủ đô, huyện trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xấ hội, phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin định hướng đối với công tác tu bổ, tôn tạo di tích, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi làm biến dạng di tích như: Tu bổ khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép, thi công sai thiết kế phê duyệt, sơn thếp tượng, hiện vật, đồ thờ không đúng quy cách...; phát hiện, tuyên truyền, giải thích, vận động các nơi thờ tự, nhân dân và những người công đức di dời những pho tượng, linh vật, hiện vật kiến trúc không phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc nói chung và vùng đồng bằng Bắc Bộ nói riêng ra khỏi khuôn viên, di tích, không gian di sản văn hóa.

Khuyến khích các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống ở địa phương; các hoạt động ngoại khóa của khối trường học; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, khẩu hiệu... tại khu vực di tích, không gian di sản văn hóa. Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài phản ánh sinh động các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn huyện nhằm giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong mỗi người dân.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật