Phú Xuyên phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước (20:48 11/10/2018)


HNP - Ngày 9/10, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019; đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu; các cá nhân có bài viết tốt, có tính phát hiện mới.


Đối tượng dự thi là công dân đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn huyện. Thời gian phát động cuộc thi bắt đầu từ ngày 01/8/2018 đến ngày 15/6/2019. Dự kiến, đầu tháng 08/2019 tổng kết và trao giải thưởng.


Phòng Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thường huyện, chủ trì, tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện các hoạt động của cuộc thi: Xây dựng Kế hoạch thể lệ cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, cơ cấu giải thường, tổ chức sơ kết, tổng kết, trao giải và phối hợp các cơ quan, phòng Văn hóa, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đài Truyền thanh huyện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp nhận bài viết, các tác phẩm tham dự thi từ các tập thể cá nhân tham gia dự thi. Tiến hành chấm sơ khảo và lựa chọn các gương tiêu biểu được phát hiện và bài viết, tác phẩm có chất lượng gửi về Ban tổ chức cuộc thi để tham gia cấp huyện theo 02 đợt: Đợt 1 từ 01/8/2018 đến 19/2/2019; Đợt 2 từ 20/2/2019 đến 15/6/2019.


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật