Hai Bà Trưng: Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (11:42 12/10/2018)


HNP - Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân khi đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và bổ sung cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác này.  

Theo đó, tại phòng tiếp công dân, UBND Quận đã niêm yết công khai nội quy tiếp công dân; quy định tiếp công dân; lịch tiếp công dân của lãnh đạo HĐND-UBND Thành phố, lãnh đạo HĐND-UBND Quận, lịch tiếp công dân của lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc quận, cán bộ trực tiếp công dân theo quy định, số điện thoại đường dây nóng. Đồng thời, lãnh đạo UBND quận thực hiện lịch tiếp công dân hàng tuần. Mặt khác, để tăng cường tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe nguyện vọng của công dân, UBND quận đã chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận đinh kỳ hàng tuần có lịch tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết ngay những bức xúc ngay từ khi mới phát sinh.

Hiện nay, trên địa bàn quận đang thực hiện nhiều dự án GPMB, do vậy, để trực tiếp giải quyết ngay những kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo, UBND quận đã chỉ các cơ quan thực hiện công tác GPMB bố trí bộ phận tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư chuyên về công tác GPMB làm việc tại các phường để kịp thời tiếp nhận và xử lý đơn thư ngay từ cơ sở.

Cùng với việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, đối với những vụ việc phức tạp, lãnh đạo UBND quận đã tăng cường làm việc tại cơ sở, đặc biệt đã trực tiếp đến nhà công dân để lắng nghe và kịp thời chỉ đạo giải quyết. Định kỳ hàng tháng, Ban tiếp công dân đã tổng hợp, phân loại việc giải quyết đơn thư của các đơn vị tham mưu, giải quyết, đề xuất lãnh đạo UBND quận tổ chức họp đôn đốc. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư đã được Chủ tịch UBND quận chỉ đạo lồng ghép với việc đánh giá, phân loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức đặc biệt là lãnh đạo quản lý.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tại quận đã tiếp 489 lượt công dân, trong đó, lãnh đạo HĐND & UBND quận tiếp 38 lượt, lãnh đạo các đơn vị tiếp 64 lượt, Ban Tiếp công dân tiếp 387 lượt. Không có đoàn khiếu kiện đông người.
 
Nhận thức được vai trò quan trọng trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư là nhiệm vụ hàng đầu để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận, UBND quận đã ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 về quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân quận Hai Bà Trưng. Qua đó, Ban tiếp công dân đã thường xuyên chủ động phối hợp với các phòng ban, chuyên môn thuộc quận, UBND các phường và công an phường Lê Đại Hành, Công an quận Hai Bà Trưng để giữ gìn an ninh trật tự tại phòng tiếp công dân.
 
Nhìn chung, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua trên địa bàn quận đã được Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, một số quy định của pháp luật về đất đai, nhà ờ, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa theo kịp thực tế, thường xuyên thay đổi, do đó, đã gây khó khăn trong quá trình giải quyết khiếu nại. Mặt khác, cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ban hành sau thường thông thoáng hơn và tốt hơn về quyền lợi cho người bị ảnh hưởng đã làm cho những người bị thu hồi đất trước đây có tâm lý bị thiệt thòi nên phát sinh khiếu nại. Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định pháp luật. Có những vụ việc đã được giải quyết nhiều lần với nhiều biện pháp khác nhau, mặc dù đã bảo đảm về chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn cố tình không chấp nhận kết quả giải quyết, khiếu nại kéo dài.
 
Để hạn chế thấp nhất những khiếu kiện vượt cấp, phát huy tối đa tác dụng của công tác tiếp công dân, UBND quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các phường làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, thực hiện tốt công tác dân vận. Khi có khiếu nại, tố cáo phát sinh, UBND cấp phường phải giải quyết kịp thời, đúng pháp luật để sớm chấm dứt vụ việc.

Đồng thời, tăng cường công tác hòa giải cơ sở, phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân không để phát sinh các điểm nóng. Bên cạnh đó, bảo đảm các điều kiện cần thiết về kinh phí, trụ sở, tổ chức bộ máy, biên chế và có chế độ chính sách đối với cán bộ tiếp công dân để thực hiện có hiệu quả hoạt động tiếp công dân. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các văn bản liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, các văn bản liên quan đến chế độ chính sách khác.

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật